Meteen naar de inhoud

Your Kingdom Come

Verlang jij ook naar de bloei van de stad?
Dat levens van generaties, in straten en wijken veranderd mogen worden door Zijn goede nieuws? Verlang jij er ook naar dat mensen de liefde en de hoop die Jezus hen wil geven mogen ontdekken zodat ze discipelen van Jezus mogen worden?

Dan willen we jou uitnodigen voor dit gebedsevent. Samen met jou de liefde van Jezus delen door worship, prayer en witness. God aanbidden, Zijn wil voor Kennemerland zoeken en elkaar bemoedigen met de verhalen waarin zichtbaar is hoe Jezus zijn koninkrijk in onze buurten aan het bouwen is en wij daar onderdeel van mogen zijn.

Lucas 11:1-2

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was,
dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield:

Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

Samen met The Message NL en Geloven in de Stad organiseren we ons eerste Gebedsevent. Geïnspireerd door The Message in Manchester willen we graag ieder uitdagen om in de aanwezigheid van God te treden en te bidden voor wat Zijn roeping is voor jouw leven. Het gebedsevent heeft daarom ook als thema: Geroepen.

We verlangen ernaar dat mensen – door in eenheid te (aan)bidden – in vuur en vlam komen te staan voor Jezus en daaruit gaan handelen.

Praktische informatie

  • Zaterdag 14 oktober
  • Wilhelminakerk Haarlem
  • 19:30 uur inloop, 20:00 uur start

”Ik heb de verwachting dat er een heel leger van mensen in Kennemerland op gaat staan, verlangend, vervuld, bereid om achter Hem aan te gaan en zo te delen van Zijn liefde aan ieder die hen tegenkomt.
Ik zie een leger van jonge mensen opstaan die verwachtingsvol achter Jezus aangaan, gevuld met het vuur van Zijn Geest, verlangend naar de zichtbaarheid van Gods goedheid en gerechtigheid in de stad/ Kennemerland en daarin hun rol pakkend, delend van Zijn levensveranderende liefde naar de mensen om hen heen.
Ik zie een leger van volwassenen geprikkeld van nieuwsgierigheid welk hoofdstuk God in hun leven wil toevoegen, de jonge mensen aanmoedigend en ondersteunend, bereidt hen te dienen, biddend voor de komende generatie, in de bres staand voor wat Jezus samen met hen wil doen in de stad, bewogen met wat God hen op het hart legt.
Ik zie de kinderen helemaal voorop gaan achter Jezus aan, puur en onbevangen luisterend en handelend naar Zijn Geest, een blijdschap met Jezus zo puur als een kind dat kan beleven, een enthousiasme dat overslaat op dat hele leger, hun rol met verve vervuld.”

— Anne-Lise