Ga naar de inhoud
Home » Your Kingdom Come

Your Kingdom Come

Your Kingdom Come is het gebedsevent dat Huis van Gebed Haarlem een aantal keer per jaar in samenwerking met The Message NL en Geloven in de Stad organiseert.

De eerste keer heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 oktober en was ontzettend bemoedigend!

We kijken uit naar de volgende avond Your Kingdom Come.

Benieuwd naar andere gebedsactiviteiten? Klik dan op de knop:

Lucas 11:1-2

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was,
dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield:

Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.