Ga naar de inhoud
Home » Week van Gebed

Week van Gebed

Week van Gebed:

Verschillende keren per jaar organiseert het Huis van Gebed Haarlem een Week van Gebed.

De volgende gebedsweek is de nationale Week van Gebed van 21 t/m 28 januari 2024

Het thema is: ”Heb God lief… en je naaste als jezelf”


Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’  (Lukas 10:25-29)

Tijdens de Week van Gebed staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal. Wij worden door God geroepen om onze naaste lief te hebben. Maar we mogen ook beseffen dat dat begint met God die ons geroepen heeft. Wij waren verloren, naakt en arm, totdat Hij ons vond en ons oppakte, ons verzorgde, waardoor wij op kunnen staan en onze plaats in kunnen nemen. Omzien naar onze naaste begint met het uiten van onze dankbaarheid naar God. We hopen dat je tijdens de internationale Week van Gebed meer dan anders de tijd wilt nemen om God te zoeken.