Meteen naar de inhoud

Onze droom

We verlangen ernaar dat Haarlem bekend wordt als de stad van gebed. Waar christenen in eenheid optrekken en samen God zoeken. Waar de kerken van Haarlem e.o. gebed centraal stellen zodat het bloeiende plaatsen zijn in en voor de stad.

Het Huis van Gebed stimuleert, voedt en ondersteunt deze beweging van gebed in de stad. We faciliteren tevens een centrale plek waar 24/7 gebeden kan worden. We creëren daartoe momenten van ontmoeting met Jezus door gebed (aanbidding, voorbede, ministry), toerusting (onderwijs, training over gebed) en retraite (rust, herstel, genezing). Dit organiseren we zowel in het Huis van Gebed als in lokale kerken.

Missie

Bij Huis van Gebed Haarlem hebben mensen levensveranderende ontmoetingen met God.

Gods liefde verbindt ons met de stad, de kerk van Haarlem en elkaar. We stimuleren gebed in en voor de stad en rusten mensen daarin toe. We bieden een plek waar mensen tot rust, herstel en genezing kunnen komen.

Relationeel

We hebben lief. We willen God en anderen ontmoeten, hen liefhebben en samen optrekken met mensen die we onderweg tegenkomen. 

Gastvrij

We zijn gastvrij. We willen de ander dienen zoals Jezus dat deed en openen onze deur en ons hart voor elkaar.

Zoekend

We zoeken. We zoeken eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. We zoeken de wil van God in ons leven en voor de mensen die we verwelkomen. 

Creatief

We zijn creatief. We zijn beelddragers van onze creatieve Schepper. Daarom is het Huis van Gebed als een werkplaats waar creativiteit de ruimte krijgt. 

“Creativiteit is de verbinding tussen de Schepper en de schepping”