Ga naar de inhoud
Home » Week van Gebed 2023

Week van Gebed 2023


Doe Goed, Zoek Recht

Internationale Week van Gebed voor eenheid

Het gebedsevent in november afgelopen jaar had het thema: Bekleed met Zijn mantel – geroepen tot koninklijk priesterschap. God roept ons aan het begin van dit nieuwe jaar op in beweging te komen, ons te bezinnen, te reinigen, te bidden, te leren goed te doen en recht te zoeken voor de inwoners van onze stad en directe omgeving.

Onze wereld van vandaag weerspiegelt in veel opzichten de uitdagingen van verdeeldheid, onrechtvaardigheid en ongelijkheid waarmee Jesaja werd geconfronteerd.

Gerechtigheid, rechtvaardigheid en eenheid komen voort uit Gods diepe liefde voor ieder van ons, en vormen de kern van wie God is.
God roept ons op tot de vrede en eenheid die Hij altijd voor de schepping heeft gewild. Er kan geen eenheid zijn zonder gerechtigheid en goed leren doen vraagt erom dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons verbindt en vorm te gaan geven waartoe we geroepen zijn.
Leer goed te doen en zoek recht.

Daarom geven we je van 15 t/m 21 januari de mogelijkheid om te komen bidden in onze creatief ingerichte gebedsruimte in de Kapel van Stem in de Stad, waar jij alleen of met meer mensen in gebed kan gaan.
Dit wordt gedaan aan de hand van een rooster, hiermee heb je voor een uur lang de gebedsruimte volledig voor jezelf.
Je kan je aanmelden via: https://signup.24-7prayer.com/signup/49d351

Daarnaast zijn er dagelijks twee gebedsvieringen. Deze vieringen vinden ook plaats in de kapel van Stem in de Stad en zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
De vieringen zijn:

  • Elke ochtend van 09:15-10:15 uur
  • Elke avond van 20:15-21:15 uur

Alles op een rij:

Datum: zondag 15 t/m zaterdag 21 januari

24/7 gebed door middel van rooster: https://signup.24-7prayer.com/signup/49d351

2 vieringen per dag om 09:15 en om 20:15 uur (geen aanmelding nodig)

Locatie: Hoofdingang Zoetestraat 13-15, 2011 PP Haarlem

Je krijgt de sleutel van de bidder voor je en je geeft het door aan de bidder na je. Hiermee kan je bij Stem in de Stad naar het toilet, koffie of thee halen. Je kan hiermee ook de Kapel achter je op slot doen, het hek kan i.v.m omwonenden niet op slot.

Bekijk hier de promo van de Week van gebed voor eenheid 202 en instructievideo voor de Kapel bij Stem in de Stad.


Doe Goed, Zoek Recht.

Wil je naast gebed tijdens de Week van gebed meer vorm geven aan het leren goed te doen en recht te zoeken?
Op deze pagina geven we een paar mogelijkheden hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Ondersteunen vrijwilligers in de keuken/ eetvoorziening van Stem in de StadMail naar joshuabaumgarten@stemindestad.nl
Ondersteunen activiteiten in de Week van gebed van Stichting PresentActiviteiten en aanmelding
Te gast zijn bij een inloopmoment van Stem in de StadMail naar info@huisvangebedhaarlem.nl
Ondersteunen voedselbank inpak/uitdeel werkzaamhedenMail naar mbockhoudt@ontmoeting.org