Ga naar de inhoud

Huis van Gebed Haarlem

De biddende handen onder de kerken van Haarlem en omgeving.

Relationeel

We hebben lief. We willen God en anderen ontmoeten, hen liefhebben en samen optrekken met mensen die we onderweg tegenkomen. 

Gastvrij

We zijn gastvrij. We willen de ander dienen zoals Jezus dat deed en openen onze deur en ons hart voor elkaar.

Zoekend

We zoeken. We zoeken eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. We zoeken de wil van God in ons leven en voor de mensen die we verwelkomen. 

Creatief

We zijn creatief. We zijn beelddragers van onze creatieve Schepper. Daarom is het Huis van Gebed als een werkplaats waar creativiteit de ruimte krijgt.